Begrijpend lezen is samen te oefenen

Na het technisch lezen komt het begrijpend lezen. Begrijpend lezen betekent dat kinderen leren om te leren. Ze moeten een tekst dus ook echt begrijpen en omzetten in antwoorden op vragen. Begrijpend lezen is een van de vakken waar de meeste kinderen in groep 4 moeite mee hebben. Ook op de Cito-toets van groep 4 komt begrijpend lezen terug.

Wil jij je kind helpen beter te snappen wat hij of zij leest? Lees dan snel verder, want dit artikel vertelt je hoe je samen begrijpend lezen kunt oefenen.

 

Tekstbegrip

Begrijpend lezen wordt ook wel “tekstbegrip” genoemd. Er zijn drie belangrijke voorwaarden om goed te kunnen begrijpend lezen, namelijk:

  1. Vlot technisch kunnen lezen
  2. Een grote woordenschat hebben (en deze makkelijk uit kunnen breiden)
  3. Kennis hebben van de wereld om je heen

Alle drie deze factoren tellen mee bij het succesvol begrijpend lezen. Ga dus eerst het technisch lezen onder knie zien te krijgen voor je aan begrijpend lezen begint! En zorg ervoor dat je kind nieuwe woorden leert kennen en opslaat.

 

Begrijpend lezen vraagt geduld, veel geduld

De reden dat begrijpend lezen voor veel kinderen zo lastig is, is dat je er geduldig voor moet zijn. Veel kinderen zijn dat van naturen niet. Ze willen door! Begrijpend lezen dwingt kinderen beter naar een tekst te krijgen.

Waar het technisch lezen een duidelijk begin (ik start met lezen) en eind (het laatste woord is gelezen) had, heeft begrijpend lezen dat niet. Na het lezen van de tekst ben je nog lang niet klaar! Je moet opgaven maken!

De belangrijkste stap om dat goed te gaan doen is je kind er bewust van maken.

 

Het belang van begrijpend lezen

Begrijpend lezen is een belangrijk vak. Op Cito-toetsen komt het meermaals terug. Ook in andere vakken heb je baat van begrijpend lezen. Denk maar eens aan rekenen! Daar komen veel sommen in verhaaltjesvorm terug. Als je niet in staat bent dat verhaal goed te vertalen naar een som, kom je niet eens aan het uitrekenen (van de juiste som) toe!

Ook in het dagelijks leven heeft begrijpend lezen een rol. Die kun jij je kind heel goed laten zien. Bijvoorbeeld:

  • Bij het koken van een recept lees je de stappen die je moet zetten;
  • Het boeken van een reis doe je door informatie over het land en de camping tot je te nemen;
  • In de krant lees je dagelijks het nieuws;
  • Het weerbericht op televisie of in de krant informeert je over het weer van de komende uren.

En zo zijn er nog veel en veel meer voorbeelden te noemen.

 

Strategieën zijn voor school

In groep 4 hoef je je nog niet druk te maken om de strategieën. Dat komt op school aan bod. Daar leren kinderen een tekst globaal te bekijken, voorkennis te activeren en verbanden te leggen. Jij kunt thuis vooral inzetten op leesplezier.

 

Plezier in lezen

Zorg dat je kind plezier blijft houden in lezen. Niet alleen in gewone leesboeken volgens de AVI-richtlijnen van het niveau waar je kind op zit, maar ook door allerlei teksten neer te leggen. Haal eens een informatief boek bij de bibliotheek over een onderwerp dat je kind interesseert, daag je kind uit om samen met jou een taart te bakken en leg een recept neer. Kortom: prikkel en laat zien dat lezen een voorwaarde is om heel veel andere leuke dingen te doen. Als je dit goed oppakt heeft je kind na een tijdje niet eens in de gaten dat het eigenlijk aan het begrijpend lezen is!

 

Wat doe jij om het begrijpend lezen van je kind te verbeteren? Laat een reactie achter en breng anderen op nieuwe ideeën!