De Cito-toets groep 4 oefenen, hoe handig is dat?
Zit jouw kind in groep 4? Dan maakt het dit jaar twee Cito-toetsen: de M4 en de E4-toets. Deze Cito-toetsen zijn erg belangrijk voor de verdere schoolloopbaan van je kind. In dit artikel vertellen we je wat de Cito-toets doet, hoe het zit met Cito-scores en hoe je je kind het beste voor kunt bereiden op zowel de Cito M4 als de Cito E4.

 

Wat doet de Cito-toets?

Voor leerkrachten is het belangrijk om de ontwikkeling van hun leerlingen goed te volgen. Methodetoetsen afnemen helpt daarbij, maar geven wel een vertekend beeld. Immers wordt een methodetoets direct afgenomen nadat de lesstof behandeld is. Na vier weken over rekenen met tientallen wordt er getoetst over rekenen met tientallen. Hoe zit het na een half jaar met die kennis? Dat toetst een methodetoets niet accuraat.

Daarom zijn er Cito-toetsen. Ieder jaar in januari én juni (of mei) worden de toetsen afgenomen. Zo krijgt de leerkracht per half jaar een mooi overzicht van de leerlingen op groepsniveau en individueel.

De Cito-toets in groep 4 wordt afgenomen voor alle belangrijke vakken, namelijk:

Elk vak bestaat uit meerdere toetsen. Kinderen zijn hier vaak meerdere dagen (vooral in de ochtend) mee bezig. Scholen beslissen zelf wanneer ze de Cito-toetsen afnemen en welke informatie ze daarover naar buiten brengen.

 

Cito-scores groep 4

Nadat de Cito-toets is afgenomen wordt deze nagekeken. Er komen vervolgens allerlei scores uit. Percentielen, vaardigheidsscores, grafieken met leerrendement, DLE (didactische leeftijd) en ga zo maar door. Voor ouders zijn vooral de Romeinse cijfers van belang. Die geven namelijk een eindscore. Daarbij kun je het volgende aanhouden:

  • I = 80% tot 100% goed (zeer goed)
  • II = 60% tot 80% goed (goed)
  • III = 40% tot 60% goed (voldoende)
  • IV = 20% tot 40% goed (matig tot onvoldoende)
  • V = 0% tot 20% goed (onvoldoende tot zwaar onvoldoende)

De vaardigheidsscores geven vervolgens meer informatie over de groei die een leerling gemaakt heeft. Als een kind de vorige toets een II scoorde met een vaardigheidsscore van 90 en deze toets een II scoort met een vaardigheidsscore van 92, is er weliswaar sprake van een II score, maar een kleine groei (+2). Ook die informatie is voor de leerkracht van belang. Hoe komt het dan deze leerling zo weinig gegroeid is en wat kan eraan gedaan worden om de volgende toets wel een grote groei te laten zien?

Vaardigheidsgroei Cito-toets groep 4

In de grafiek hierboven zijn de resultaten van Julian en Saïda te zien. De zwarte lijn geeft de norm aan, de grijze lijnen de onder- en bovengrens. Kom je onder de grijze lijn dan zak je naar een III-score en kom je boven de grijze lijn dan stijg je naar een I-score.

Julian scoorde op de E3-toets een vaardigheidsscore van 77 en op de M4-toets een score van 82. Dat is een lichte stijging van +5. Dat is niet genoeg om met de zwarte lijn mee te gaan. Hij gaat dan ook hard richting een III-score.

Anders is dat bij Saïda. Die scoort een 82 op de E3-toets en een 94 op de M4-toets. Zij stijgt dus +12 en gaat daarmee ver boven de norm. Ze gaat al richting een I-score.

 

Inhoud Cito-toets groep 4

De Cito-toets in groep 4 gaat over alle vaardigheden, leerlijnen en strategieën die aangeboden zijn in groep 4. Dat geldt dan voor de volgende vakken:

Voor meer informatie over wat er op beide toetsen aan bod komt, verwijzen we je door naar de volgende pagina’s:

Wil je de Cito-toets groep 4 oefenen met je zoon of dochter? Lees dan hier verder.

Verschil tussen M4 en E4

Qua opzet en afname is er geen verschil tussen de M4-toets en de E4-toets van Cito. Het enige verschil is dat de toets E4 een half jaar later wordt afgenomen en er dus ook een half jaar meer onderwijstijd is gegeven. Dat is te merken in de vragen. Er wordt over meer onderwerpen een vraag gesteld.

 

Verschil met methodetoetsen

Er zijn wel grote verschillen met methodetoetsen. Vooral de getoetste periode verschilt aanzienlijk. Bij methodetoetsen is het namelijk zo dat die worden afgenomen nadat er les is gegeven over een bepaald onderdeel. Na vier weken taal volgt een toets, na drie weken rekenen volgt een toets. Kinderen worden echt voorbereid op die toetsen. De Cito-toets is veel breder. Deze bekijkt wat er nog aan kennis in huis is over de looptijd van een half jaar onderwijs (circa vijf maanden onderwijstijd). De methodetoetsen zijn dus korte-termijn-toetsen en de Cito-toets gaat over de langere termijn.

Ook de vraagstelling is niet met elkaar te vergelijken. De Cito-toetsen hebben een andere manier van vragen en antwoorden dan methodetoetsen, veelal met meerkeuzeopties.

 

Voordelen van de Cito-toets in groep 4

Als de school een Cito-toets afneemt, zal dat wel ergens goed voor zijn, toch? De meeste ouders hebben geen idee waarom scholen Cito-toetsen afnemen. Er zijn namelijk heel veel voordelen aan het afnemen van Cito-toetsen in het basisonderwijs. Hieronder vatten we de grootste voordelen kort voor je samen:

  • Het Cito is een onafhankelijk bureau dat kennis toetst op basis van kerndoelen. Met andere woorden: Cito staat los van methodetoetsen en toetst kennis op één school om die met heel Nederland te vergelijken.
  • De toetsen en scores stapelen zich op, waardoor er een mooi overzicht van de ontwikkeling ontstaat. Die ontwikkeling geeft leerkrachten heel veel informatie.
  • Door te toetsen kunnen leerkrachten zien hoever een groep als geheel is en hoever een leerling individueel is. Daar zijn plannen op aan te passen. Het onderwijs is dus veel beter vorm te geven door de kennis die leerkrachten uit Cito-toetsen halen.
  • Ouders kunnen veel te weten komen over de ontwikkeling van hun kind, zeker als Cito-toetsen geanalyseerd worden. Per vakgebied is dan te achterhalen waar een kind minder sterk in is en nog op zou kunnen oefenen.

De Cito-toets groep 4 oefenen kan helpen om het beste uit de Cito-toets te halen. Ook wordt de Cito-toets groep 4 oefenen ingezet om stress bij kinderen weg te nemen en hen bekend te maken met de toets. Lees hieronder verder.

 

Cito-toets groep 4 oefenen

Wil je de Cito-toets groep 4 oefenen? Er zijn meerdere redenen om de Cito-toets van groep 4 voor te bereiden. De meest gehoorde reden is dat de Cito-toets anders is dan de toetsen die kinderen gewend zijn. Een andere reden is dat kinderen stress kunnen ervaren voor de Cito-toets, omdat die zo anders is. Daardoor scoren ze niet naar hun vermogen. Door te oefenen kan alvast gewend worden aan de Cito-setting en kan een kind het beste laten zien.

Wil je thuis de Cito-toets voorbereiden? Uitgeverij Educazione heeft voor groep 4 een drietal oefenboeken ontwikkeld.

 

Cito-toets groep 4 oefenboeken

Wil jij de Cito-toets groep 4 oefenen met je kind? Uitgeverij Educazione heeft drie boeken ontwikkeld voor kinderen in groep 4. Een boek voor M4, een boek voor E4 en een boek waarin beide boeken gecombineerd zijn. Ieder boek bereidt uitgebreid en compleet voor op de Cito-toetsen in groep 4. De boeken zijn daarom te gebruiken om de Cito-toetsen in groep 4 voor te bereiden, maar ook om achterstanden weg te werken of bij te blijven. De boeken zijn zowel fysiek (in boekvorm) als digitaal (in pdf) te bestellen.

Cito-toets Groep 4 oefenboeken

Cito-toets Groep 4 Oefenen M4
€ 97
Oefenboek voor M4
Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Ruim 330 unieke opgaven
Complete voorbereiding op de Cito-toets M4
Cito-toets Groep 4 Oefenen E4
€ 97
Oefenboek voor E4
Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Ruim 330 unieke opgaven
Complete voorbereiding op de Cito-toets E4
Cito-toets Groep 4 Oefenen M4 en E4
€ 147
Oefenboek voor M4 en E4
Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Ruim 660 unieke opgaven
Complete voorbereiding op de Cito-toetsen in groep 4

Cito-toets M4 digitaal
€ 67
Digitaal oefenboek voor M4
Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Ruim 330 unieke opgaven
Complete voorbereiding op de Cito-toets M4
Direct te gebruiken
Cito-toets E4 digitaal
€ 67
Digitaal oefenboek voor E4
Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Ruim 330 unieke opgaven
Complete voorbereiding op de Cito-toets E4
Direct te gebruiken
Cito-toets M4 en E4 digitaal
€ 117
Digitaal oefenboek voor M4/E4
Aandacht voor rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen
Ruim 660 unieke opgaven
Complete voorbereiding op de Cito-toetsen in groep 4
Direct te gebruiken