Mogelijkheden en meningen bij concentratieproblemen

Kinderen die zich niet goed kunnen concentreren, lopen vaak tegen achterstanden aan. Ze krijgen hun werk niet goed af, krijgen niet alles wat de leerkracht vertelt goed mee en zitten daardoor vaak minder goed in hun vel. Niet ieder kind dat moeite heeft met concentreren heeft direct een concentratiestoornis. Een concentratiestoornis, zoals AD(H)D, kan worden […]

Verstevig taal met deze 8 leuke taalspelletjes

Taal is in groep 4 een belangrijk vak. Het vak taal is een breed vak, waaronder diverse subvakken geschaard kunnen worden. Denk aan begrijpend lezen, spelling en woordenschat. Taalonderwijs is dan ook heel divers. Wil jij als ouder de taalontwikkeling van je kind verstevigen? Doe dan met regelmaat deze leuke taalspelletjes. Ze zijn makkelijk, je […]

Begrijpend lezen is samen te oefenen

Na het technisch lezen komt het begrijpend lezen. Begrijpend lezen betekent dat kinderen leren om te leren. Ze moeten een tekst dus ook echt begrijpen en omzetten in antwoorden op vragen. Begrijpend lezen is een van de vakken waar de meeste kinderen in groep 4 moeite mee hebben. Ook op de┬áCito-toets van groep 4 komt […]