Begrijpend lezen is samen te oefenen

Na het technisch lezen komt het begrijpend lezen. Begrijpend lezen betekent dat kinderen leren om te leren. Ze moeten een tekst dus ook echt begrijpen en omzetten in antwoorden op vragen. Begrijpend lezen is een van de vakken waar de meeste kinderen in groep 4 moeite mee hebben. Ook op de┬áCito-toets van groep 4 komt […]